Çin Seddinin Hikayesini Okudunuz mu?


Çin Seddi uzun bir sürede, 20'den fazla krallık tarafından yaratıldı. Görkemi biraz da buradan geliyor.
2013
28
Kasım
Bölgede daha önce de setler inşa edilmişti. Çin in ilk imparatoru Shi-Huang-Ti ise sınırlarını daha önce benzeri görülmemiş, aşılmaz bir duvarla kapatmaya karar verdi. İlk yapılan duvarlar İO 221'den itibaren birleştirilmeye baş-landı. Bu faaliyet neredeyse iki bin yıl sürdü.En sonunda, Ming hanedanlıgı zamanında ortaya 6 bin 700 kilometrelik Çin Seddi çıktı. Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan dünyanın bu en uzun savunma duvarı 1987'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Kalıntılar Po Hay Körfezi'nde deniz kıyısında başlıyor. Pekin'in ku-zeyinden geçerek batıya yöneliyor ve Huang-Ho Nehri'ni geçerek güneybatıya uzanıyor. Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yöneliyor. Bugün, Ming hanedanlığı döneminde yapılan üç bin kilometrelik bölüm ayakta. Seddin tamamı tugladan oluşmuyor, bazı noktaları kum, kerpiç gibi zayıf malzemelerden. Duvarların yüksekliği dört ile altı metre arasında değişirken kalınlık altı metre civarında. Seddin genişlediği bölümlerde atlar ve arabalar ilerleyebiliyor.

Set üzerinde ortalama 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale, dokuz kilometrede bir fener, yer yer saray ve tapınaklara rastlanıyor. İnşasında halkın, askerlerin, mahkumların ve hatta çocukların bile çalıştığı bu muazzam yapı binlerce insanın da hayatına mal oldu.
Yazar: @OtelUzmanıCOPYRIGHT TATİLUZMANLARI © 2013 - Tüm hakları saklıdır.